ماشین مهمانی که باعث تصادف شد کجا بود؟ | توضیح یک مقام پلیس راهنمایی و رانندگی در مورد تصادف رانندگیبه گزارش همشهری آنلاین، پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: امروز یک دستگاه خودروی مذهبی با سرعت غیرمجاز در جاده شمالی به جنوبی خیابان ولیعصر (عج) در حال حرکت بود که برای جلوگیری از برخورد اتوبوس به ‘ایستگاه اتوبوس’ به سمت راست منحرف شد. همین شرکت دسترسی به آبراه و پیاده رو.

وی تایید کرد: این خودرو متعلق به وزارت امور خارجه است.

سرهنگ مومنی ابتدا از مجروح شدن ۳ نفر در این حادثه خبر داد.