ماجرای دیدار غیرمنتظره خاتمی، روحانی و حسن خمینی واکنش وزیر اصلاحاتبه گزارش همشهری آنلاین، علی صوفی وزیر اصلاحات درباره دیدارهای اخیر سید حسن خمینی، حسن روحانی و محمد خاتمی گفت: این دیدارها قانونی است؛ این جلسات قانونی است. طبیعی است که شخصیت‌های سیاسی کشور هر از گاهی با هم ملاقات کنند و در مورد موقعیت‌ها و موقعیت‌های مردم صحبت کنند و راه‌حل‌ها را بررسی کنند.

وی همچنین گفت: آنچه شنیدم در این باره بود و این دیدار برنامه ریزی نشده بود.

وزیر اصلاحات در مواجهه با این سوال که بحث انتخابات مطرح نشده است، توضیح داد: خیر. فقط در مورد وضعیت کشور صحبت می شود.