لحظه حمله الاغ خشمگین به کفتار را تماشا کنید چه اتفاقی برای کفتار بیچاره افتاد!


الاغی به کفتاری که او را آزار می داد حمله کرد. لحظه حمله خشمگین را در این ویدئو مشاهده می کنید.

الاغ - الاغ - حیوان

برچسب

پربیننده ترین اخبار سرگرمی

نظر خواننده امروز

پربیننده ترین اخبار امروز