لاستیک های هواپیمای مشهد به یزد | وضعیت آخرین مسافربه گزارش همشهری آنلاین، حسن جعفری گفت: لاستیک هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان که به مقصد یزد در حال پرواز بود، هنگام خروج از فرودگاه مشهد سقوط کرد.

وی ادامه داد: این هواپیما که حامل ۹۶ مسافر بود، پس از یک پرواز به دلیل آسیب فنی به لاستیک های آن دوباره سقوط کرد و مسافران به اتاق نشیمن انتهای ریل منتقل شدند. در حال حاضر حال مسافران این پرواز خوب است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: در حال حاضر ایرادات فنی این هواپیما به طور کامل برطرف شده است و مجددا مشهد به یزد رفع می شود.