قرار گرفتن در معرض سرب در قرن گذشته نمرات ضریب هوشی نیمی از آمریکایی ها را کاهش داد – محاسبات بنزین منجر به سرقت بیش از ۸۰۰ میلیون امتیاز ضریب هوشی تجمعی از دهه ۱۹۴۰ شد.


قرار گرفتن در معرض سرب در قرن گذشته نمرات ضریب هوشی نیمی از آمریکایی ها را کاهش داد - محاسبات بنزین منجر به سرقت بیش از 800 میلیون امتیاز ضریب هوشی تجمعی از دهه 1940 شد. ارسال شده توسط /u/magenta_placenta
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/