قبول واگذاری حقوق فرهنگی مطابق با اجرای قانون حمایت از خانوادهبه گزارش همشهری آنلاین، زهرا پناهی روا، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بانوان و دبیر مرکز جمعیتی این وزارتخانه گفت: میلیون ها معلم فرهنگی در این میان هستند و موثرترین نهاد برای اجرای این طرح محسوب می شوند. قانون حمایت از خانواده و توسعه جمعیت و با توجه به مقام معظم رهبری و قانون مصوب شورای اسلامی، مرکز ملی. جامعه آموزش و پرورش زیر نظر وزیر آموزش و پرورش و با تشکیل کارگروه ویژه در مرکز و استان با قانونی بودن این معضل ایجاد شد.

دبیر کل مرکز جمعیتی وزارت آموزش و پرورش افزود: مواد ۳۵ و ۳۴ قانون حمایت از خانواده و جوانان مختص وزارت آموزش و پرورش و مواد ۲۲ و ۲۵ و مواد ۲۰ و ۲۸ است. ، ۱۷. و ۱۵ نیز در زمینه آموزش که از این جنبه تقسیم می شود. در حوزه نمایندگی و سازمان های مرتبط مسئولیت داشت.

وی در خصوص زوج های جوان فرهنگی و دانشجو معلم خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جاری جابجایی فرهنگیان در این زمینه دیده و اعلام شده است. حمایت از جوانان جمعیت، سیاست کلی خانواده و حفظ یکپارچگی و هماهنگی این نهاد با حمایت وزیر آموزش و پرورش و دستور معاونت برنامه ریزی و منابع. توسعه در قالب بخشنامه ای رسمی با واگذاری تنها شرکای که برای نماد ازدواج و زایمان از مزایای دریافت می کنند موافقت شد.

پناهی روا افزود: در حوزه تربیت بدنی ۱۰۰۰ سالن ورزشی در آخرین روز هفته (پنجشنبه و جمعه) به صورت رایگان در اختیار اولیای دانش آموزان قرار دارد.

دبیرکل کانون مردمی وزارت آموزش و پرورش در پایان گفت: در جلسه کانون مقرر شد همه ارکان در آن مشارکت جدی و فعال داشته باشند.در وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ. حوزه توسعه فرهنگی و اجرای هر چه بهتر این قانون و دستگاه های ذیربط وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ نسبت به حمایت از زوج های فرهنگی جوان اقدامات ویژه ای انجام دهند.