قالیباف را در رژه مسلحانه ببینید: دشمن حرکت را بلد است، ما حرکت خواهیم کرد


  • امروز پرواز کن
  • کلاسینو

رئیس جمهور قالیباف در ابتدای مراسم رژه در بندرعباس گفت: دشمن می داند که اگر تهدید کند تهدید می شود و اگر حرکت کنند می دانند که ما حرکت می کنیم. این قدرت ما بود که باعث این مانع شد.

یک قالی باف

برچسب

پربیننده ترین اخبار

نظر خواننده امروز

پربیننده ترین اخبار امروز