قاضی گیلانی مشروبات الکلی متهم را پس می دهد! | عکس های رای را ببینید


به گزارش همشهری آنلاین، در رأی قاضی آمده است: «در مورد اتهامات… فرزند……… ۳۸ ساله، ایرانی، مجرد، زرتشتی، ساکن ……. متاهل، خیر. سابقه کیفری، آزاد مشروط، دارای مجوز … پاسخ: حمل ۱۲۵ لیتر مشروب تمام شده با دست موضوع گزارش مراجع نظامی به حکم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار پس از بررسی اسناد و مدارک و محتویات پرونده، این دادگاه به جرم ارتکابی متهم رسیدگی نمی کند زیرا اولاً با توجه به مدارک به دست آمده متهم یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی می باشد. دین زرتشتی) با توجه به دین او ت شرب مسکر حرمت دارد به نظر شریف آخرین امام (ره): «اگر کافر تظاهر به انسان کند. حرام است و اگر در کلیسای خود مشروب بنوشد، حرام است».

ترجمه: اگر غیرمسلمان آشکارا شراب بنوشد حد دارد، اما اگر مخفیانه بنوشد حدی ندارد. همچنین اگر در کلیسا و معبد خود آب بنوشد محدودیتی ندارد. (کتاب تحریر الوسیله، جلد ۴، صفحه ۵۵۴، شماره ۹) این موضوع جدا از نظر مخالف ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب کتاب ۹۲ حدود و تبصره های آن (آیه ۲۶۶) به صراحت بیان شده است. : اگر غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به مستی محکوم شود تبصره – در صورتی که مصرف مسکر غیرمسلمان علنی نباشد ولی مرتکب در خیابان یا مکان عمومی مست ظاهر شود به مجازات محکوم می شود. مجازات مقرر را تحمل کنند. اما تظاهر به حرام بودن غیرمسلمانانی که در خیابان ها و مکان های مستی حاضر نمی شوند به خاطر کاری که انجام می دهند مجازات نمی شوند. ثانیاً با توجه به دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه، وی این مقدار مشروبات الکلی را برای خود و خانواده زرتشتی اش تهیه کرده و دلیلی دال بر اشتباه بودن سخنان وی و خرید و فروش وی به دست نیامده است. یا نگهداری مشروبات الکلی مقدمه لازم برای نوشیدن آن است با توجه به موارد ذکر شده جرمی از سوی متهم صورت نگرفته است در نتیجه با توجه به عدم تخطی از کار انجام شده و ضوابط قاعده کلی. . برائت به استناد مواد ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، قرار منع تعقیب متهم را منتشر و اعلام کرد. در بین راه طبق نظر حضرت پیر (خون برای خدا) چنین است: «اول: اینجا ضایعات علی الذمی و خمره و عوالا من الله و صراط ماما یملیکه الذیمی. فی.مذهبه همین است.مالک می شود، ضامن است اگر شراب و مصالح را خرج کند، ولو هلاک کننده مسلمان باشد.(کتاب تحریر الوسیله، کتاب ۴، صفحه ۸۳۹) و احترام به آن. اموالی که از غیرمسلمانان کشف شده و به موجب اعمال ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ دستور استرداد مشروبات الکلی مشروبات الکلی مشروبات الکلی مشروبات الکلی مشروبات الکلی مشروبات الکلی مشروبات الکلی کشف شده مستقیماً و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل استرداد می باشد. به دیوان عالی استان گیلان شکایت کرد.

قاضی گیلانی مشروبات الکلی متهم را پس می دهد!  |  به عکس متهم نگاه کنید