فیلمواره خلیج فارس تحریک کردن شد – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


نخستین فیلمواره خلیج فارس «ای توجه آبی ازلی» به رویداد روز سراسری خلیج فارس تحریک کردن به زحمت کشید.

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند ایسنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی وزارت میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی، مرتضی رضوانفر ـ عضو هیأت آموزشی پژوهشگاه میراث‌زیبایی شناختی ـ اظهار داشت: فیلمواره خلیج فارس همراه خود همکاری میراث‌ خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای مکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمای جوان اجتناب کرده اند در لحظه (شنبه دهم اردیبهشت‌ماه) تحریک کردن به زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۳ اردیبهشت‌ماه یکپارچه دارد. {در این} فیلم‌واره حدس و گمان به فیلم‌های مختصرِ مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستانی اکران شود. نشست‌های تخصصی دیجیتال ‌این مناسبت نیز در اینستاگرام به نشانی [email protected] را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نمایشگاه عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکران فیلم‌ها در دنیای آنلاین ما به نشانی www.midio.ir برای عموم قابل دسترس است.

به مشاوره او، {در این} فیلمواره، اکران سیار فیلم‌های دریایی به تعیین کنید چرخشی در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌برخوردار استان‌های همجوار خلیج فارس همراه خود حضور عناصر فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیر اجتناب کرده اند فیلمسازان انجام می‌شود. پیش‌تر نیز، نمایشگاه عکس به تعیین کنید چرخشی در استان‌های بوشهر، خوزستان، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرمزگان برپا شده است.

سرپرست پایگاه میراث‌ خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای مکران همراه خود ردیابی به بخش‌های متنوع نخستین فیلمواره خلیج فارس، اظهار داشت: ساخت داستانک‌ها اجتناب کرده اند وهم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهای والدین ساحل‌نشین به در کنار تصویرسازی ویژه هر استان صحیح برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان، راه اندازی شد قهرمانان اسطوره‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسی مثل شهید رئیسعلی دلواری، شهید مهدوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید همتی در بوشهر، شهید دریادار بایندر در خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامقلی‌خان در هرمزگان در بخش صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر، ساخت پادکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویدئوکست همراه خود موضوعات گذشته تاریخی، جغرافیا، راه اندازی شد کتاب، داستان، شعر، موسیقی، افراد‌شناختی، اطراف زیست دریایی، صید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیادی، ساختار، راه اندازی شد ناخدایان، ملاحان، مشاهیر، آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند تولید دیگری بخش‌های این جشنواره است.

رضوانفر افزود: این تولیدات در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال‌های اجتماعی قرار می‌گیرد به همان اندازه در همه زمان ها به راحتی در دسترس است افراد قرار گیرد. کنجکاوی‌مندان می‌توانند همراه خود برای مشاوره آنلاین‌مکان www.midio.ir آثار برگزیده شده را به تعیین کنید وب مبتنی بر تماشا کنند. مهلت تماشای این مناسبت سراسری همزمان در سه باکس اجتناب کرده اند دهم اردیبهشت‌ماه به‌مدت سه روز است کدام ممکن است کنجکاوی‌مندان می‌توانند ۲۴ ساعته به تعیین کنید رایگان آثار برگزیده شده را تبصره کنند.

سرپرست پایگاه میراث‌ خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای مکران علاوه بر این اظهار داشت: برای ورود فوری به اکران وب مبتنی بر آثار در باکس منصفانه بر این لینک را انتخاب کنید و انتخاب کنید  باکس ۲ بر این لینک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در باکس سه بر این لینک  فشار کنید.  علاوه بر این فیلم‌هایی کدام ممکن است حدس و گمان به در سه باکس اکران شود در فایل ضمیمه اتصال شده است.

رضوانفر اجتناب کرده اند حضور ۴۱ عکاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم‌ساز در نخستین فیلمواره خلیج فارس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: محمود عباسی، سامان علی‌نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی هنرجزیان اجتناب کرده اند آبادان، کیومرث خوش‌ صفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصغر بشارتی اجتناب کرده اند بندرعباس، سارا شادکام، سیدمحمد فاطمی، علی اصغر نصوری، جلیل گلستانیان، اکبر شکوه، میثم حبشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالرحمن برزگر اجتناب کرده اند بوشهر، احمد عباسی، صادق سوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدمیربزرگ اجتناب کرده اند سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، محمدباقر حنطوش زاده، سروش جوادیان فر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی خامسی اجتناب کرده اند دزفول، مرتضی یاقوتی، مصطفی غلام نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین عبادی اجتناب کرده اند اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش مباشری اجتناب کرده اند عکاسان حاضر در نخستین فیلمواره خلیج فارس هستند.

انتهای پیام