فرستاده انگلیس با توجه به بازدید بوریس جانسون به کیف صحبت کرد، ما باید کنار هم قرار دادن باشیمبه گزارش شبکه موقعیت یابی همشهری تحت وب، در حالی کدام ممکن است صبح بلافاصله وزارت حفاظت انگلیس ادعا کرد کدام ممکن است نیروهای روسی قصد دارند پایتخت اوکراین را طی تعدادی از هفته بلند مدت محاصره کنند، در جاری حاضر پروازی جز هواپیماهای ارتش روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا جنگنده های اوکراینی در هوا {وجود ندارد}. . با بیرون پرواز، پرونده حضور بوریس جانسون در کیف نسبتاً پرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مضحک به نظر می رسد مانند است.

ملیندا سیمونز به رادیو ۴ بی بی سی اظهار داشت کدام ممکن است نخست وزیر در نماد دادن همبستگی همراه خود اوکراین، به طور قابل توجهی در گفتگوهای شخصی همراه خود رئیس جمهور زلنسکی، کار a فوق العاده ای انجام داده است.

سیمونز اظهار داشت: «هر گونه کار با هم تواند به شما کمک کند آسانسور روحیه a فوق العاده ای کدام ممکن است رئیس جمهور (اوکراین) همراه خود اقامت در پایتخت نماد داد، حیاتی است.

وی اجتناب کرده اند اظهار تذکر کسب اطلاعات در مورد نخست وزیر انگلیس کدام ممکن است کشتی اوکراینی ها علیه روسیه را به رای مردمان انگلیس تشبیه کرده بود، خودداری کرد. این پرونده در آخر هفته مورد انتقاد در عمق قرار گرفت.

فرستاده انگلیس در اوکراین همراه خود ردیابی به حمایت ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه، کار با هم دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های این ملت برای اوکراین، اجتناب کرده اند موقعیت انگلیس در حمایت اجتناب کرده اند این ملت “در همه سطوح” شناخت کرد. با این حال او اظهار داشت کدام ممکن است مشکل همچنان پابرجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر روس‌ها {به سمت} غرب حرکت کنند هر دو اجتناب کرده اند سلاح‌های «بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسورانه‌تر» استفاده کنند، متحدان باید «در هر دوم کنار هم قرار دادن باشند».

سیمونز کدام ممکن است در جاری حاضر در لهستان مستقر است، پس اجتناب کرده اند نقل وضعیت اجتناب کرده اند عالی پایگاه لحظه ای در لویو در اوایل این ماه اظهار داشت: “ما باید به همان اندازه حد امکان به اوکراین نزدیک باشیم.”