غریب آبادی از آلمان می خواهد به سیاست های فریبنده منابع انسانی پایان دهد


تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان از برلین خواست به استانداردهای دوگانه حقوق بشر پایان دهد.
منبع: en.mehrnews.com

غریب آبادی از آلمان می خواهد به سیاست های فریبنده منابع انسانی پایان دهد