عکس مهاجم برزیلی پرسپولیس آماده عقد قرارداد آیا قرمزها از فرصت های ویژه استفاده می کنند؟


به گزارش همشهری آنلاین، در حالی که باشگاه ویزلا مهلت دو هفته ای را برای پرداخت تائید کاسیانو به پرسپولیس در نظر گرفته و پس از این تاریخ میزان تایید آنها افزایش می یابد، روزنامه پرتغالی ABola از پایان انتقال این مهاجم خبر داده است. .

در این روزنامه آمده است که قراردادی دو ساله برای کاسیانو در ایران بسته شده و او تا ۳۵ سالگی در لیگ برتر ایران حضور خواهد داشت. از طرفی باشگاه ویزلا برای پذیرش نامه درخواست ۳۰۰ هزار یورو کرده است که در صورت تاخیر باشگاه پرسپولیس این مبلغ را افزایش می دهد.

کاسیانو دو فصل پیش بهترین بازیکن لیگ اول پرتغال بود اما اگر قرار باشد او وارد فصل آخر قراردادش شود، شانس او ​​را با این رقم آزاد می کند، این پرسپولیس است.

عکس مهاجم برزیلی پرسپولیس آماده عقد قرارداد آیا قرمزها از فرصت های ویژه استفاده می کنند؟