عکس | عادل فردوسی‌پور در فینال حذفی همراه خود لقبی خاص!


به گزارش همشهری‌اینترنت، عادل فردوسی‌پور کدام ممکن است در تعدادی از وقت فعلی شنیده ها بازگشتش به تلویزیون مطرح شده بار تولید دیگری ازسوی هواداران فوتبال مورد حمایت ویژه‌ای قرار گرفت.

تصویر گزارشگر سابق تلویزیون این بار در تفریحی فینال جام حذفی بین آلومینیوم اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی مازندران، روی بنرهای هواداران کارکنان قائمشهری رویت شد.    

نساجی قائمشهر چهارشنبه ساعت شب در فینال جام حذفی به مصاف آلومینیوم اراک سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد تفریحی پرحاشیه سودآور شد به همان اندازه این کارکنان را شکست داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان شود.

عکس | عادل فردوسی‌پور در فینال حذفی با لقبی خاص!