عکس شخصی و مهم خطیب زاده در پاسخ به مطالبات شورای همکاری خلیج فارسبه گزارش همشهری آنلاین، سعید خطیب زاده شنبه شب در صفحه توئیتر خود با انتشار عکس هایی از سفر خود به سواحل خلیج فارس در بهمن ۱۳۹۴ در واکنش به ادعاهای نادرست بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس در مورد جزایر سه گانه نوشت: حتی اگر یکی باشد. واجب وطنشان مثل تمام ایران است.

جزایر سه گانه پادشاهی جاویدان ایران سرافراز در میانه خلیج فارس ایستاده و همیشه چشم و چراغ میهن خود هستند.

دست مرزبانان غیور را می بوسیم که در دفاع از این سرزمین گرانقدر ایستاده اند.