عکس | ستاره رئال مادرید چلسی خرید جدیدی در فصل گذشته در کهکشانی ها منتشر کرد


مدافع فصل گذشته چلسی سه هفته پیش در مادرید قراردادی ۴ ساله با سرخپوشان امضا کرد اما به دلیل بازی ملی، آزادی او به تعویق افتاد.

او دیروز قبل از پیوستن به رئال مادرید به عنوان رئیس جمهور تحت آزمایشات پزشکی قرار گرفت. رودیگر پنج سال برای چلسی بازی کرد.

عکس |  ستاره رئال مادرید چلسی خرید جدیدی در فصل گذشته در کهکشانی ها منتشر کرد

عکس |  ستاره رئال مادرید چلسی خرید جدیدی در فصل گذشته در کهکشانی ها منتشر کرد