عکس رفتار عجیب زنان برهنه و کم پوش با هیئت عزاداری واکنش های فوق العاده عزاداران حسینی


به گزارش همشهری آنلاین، یکی از فعالان رسانه ای در توئیتی نوشت: فقط عزاداران حسینی بی حیا عزت زن را نگه می دارند…

در آمریکا و اروپا اگر زنی بدون پا و هوچی به خیابان برود و به زن و مرد حمله کند، او را اینطور کتک می زنند. هیچکس جز حسینی عزادار نیست که حرمت زنان بی شرم را رعایت کند.

عکس رفتار عجیب زنان برهنه و کم پوش با هیئت عزاداری واکنش های فوق العاده عزاداران حسینی