عکس تصمیم هالک ایرانی پس از شکست تحقیرآمیز خداحافظی رینگ با یک مبارزه!


به گزارش همشهری آنلاین، دو روز پیش بعد از رسوایی هالک ایرانی مقابل گوریل قزاق در رینگ و شکست او مقابل جومانوف آلمات باخیتوویچ که بوکسوری رمانتیک هم هست، هالک مربی ایرانی با انتشار مطلبی خبرساز شد.

حمزه مرادیان سرمربی سجاد غریبی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود به این شایعات پاسخ داد.

او در صفحه شخصی خود نوشت: خدا شاهده من پولی نگرفتم و جایزه سجاد آنقدر مسخره است که گفتنش خوشایند نیست و…

سجاد با توجه به اینکه باید یک سال تمرین کند دیگر به مسابقات برون مرزی نمی رود. بعد از تایید من فقط در مسابقات استانی ایران شرکت خواهد کرد.

به این ترتیب به نظر می رسد دسکن غریبی حالا با همان مسابقه ای که انجام داد از حضور در مسابقات محروم شده است.

عکس تصمیم هالک ایرانی پس از شکست تحقیرآمیز خداحافظی رینگ با یک مبارزه!