«عراق، نابودی یک ملت» را از تلویزیون تماشا کنید.به گزارش همشهری آنلاین، حکومت دیکتاتوری، جنگ با دو کشور همسایه، تحریم های فلج کننده، اشغال خارجی و جنگ داخلی خلاصه ای از تاریخ چهل ساله کشور، تاریخ کنونی عراق است. سالی که باعث مرگ بیش از یک میلیون عراقی شد و کشور عراق را ویران کرد.

در سال ۲۰۱۹ تلویزیون ملی فرانسه و شبکه تاریخ این کشور یک مجموعه مستند چهار قسمتی را اجرا کردند که در آن به بررسی تاریخ چهل سال عراق از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۹ پرداختند. معروف به فاجعه عراق

با نگاهی به گذشته، این مستند تاثیر دیکتاتوری و چهل سال جنگ را بر آینده این قدرت نفتی نشان می دهد.

این چهار سریال از یکشنبه تا چهارشنبه این هفته ساعت ۲۰:۰۰ پخش می شود و تکرار آن ساعت ۸:۰۰ روز بعد خواهد بود.