طرح مجلس برای اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی: برنامه هفتم توسعه باید منطقی و قابل اجرا باشد.به گزارش همشهری آنلاین، علی صالح آبادی در همایش سراسری «برنامه اول مرحله دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر سیاست کشور در تهیه برنامه هفتم توسعه» که در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر در سال ۱۳۸۰ در دستور کار قرار گرفته است. اهمیت برنامه هفتم توسعه در این است که اساس حکمرانی کشور در چند سال آینده خواهد بود و آینده کشور را در بحث های اقتصادی رقم می زند و هر چه واقع بینانه و کاربردی تر باشد کشور را هدایت خواهد کرد. در جهت درست

وی با بیان اینکه در برنامه های توسعه قبلی انحراف وجود داشت، افزود: در بسیاری از شاخص ها بین آنچه در برنامه پنج ساله بود با آنچه محقق شد تفاوت زیادی وجود دارد، بنابراین لازم است و آسیب شناسی می طلبد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ما نمی توانیم آرمان ها و آرزوها را در برنامه بنویسیم و برای رسیدن به اهداف باید الزامات را در نظر بگیریم. باید به الزامات و زیرساخت های برنامه توسعه توجه ویژه ای شود.

وی در خصوص شکست برنامه های قبلی توسعه نیز گفت: گاهی می دانیم که اعداد و اهداف برنامه ها زیاد است اما باز هم می نویسیم. این رویکرد باعث می شود که ما مرتکب اشتباهات جدی در سیاست شویم.

صالح آبادی تاکید کرد: ایرادات اساسی در طرح توسعه وجود دارد و برخی ادارات خلاءهای قانونی را در طرح توسعه وارد می کنند که نگاه اولیه به این طرح را مخدوش می کند. تغییر روش تامین مالی از سیستم بانکی ضروری است

اصلاح رابطه بانک ها و بانک مرکزی

وی با بیان اینکه یکی از موارد مهم محدودیت تامین مالی است که باید به صورت جداگانه به آن نگاه کرد، ادامه داد: تامین مالی در کشور عمدتا در حوزه بانکی است، باید با مشارکت مردمی به منافع نگاه کرد. برای تامین مالی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح بانک مرکزی که در مجلس ارائه شد عمدتاً با هدف اصلاح رابطه بانک ها و بانک مرکزی است که نتایج بسیار خوبی خواهد داشت.

صالح آبادی افزود: طرح بانک به اصلاح رابطه بانک و مشتری نیز اشاره دارد که هنوز در مجلس منتشر نشده است.

وی گفت: برای تحقق برنامه هفتم توسعه باید راهبرد توسعه کشور را بشناسیم و اصلاحات لازم را از طریق برنامه انجام دهیم.