شیوع عفونت ویروسی جدید {در میان} کودکان ایران | پدران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران {در این} استان‌ها مراقب فرزندان شخصی باشندبه گزارش همشهری تحت وب به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، دکتر جواد احمدیان معاون معامله با دانشکده علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: انواع کودکان مراجعه کننده به بیمارستان‌های استان آذربایجان شرقی همراه خود علائمی چون اسهال، استفراغ، تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم خفیف تنفسی طی روزهای جدیدترین مرتفع است.

وی افزود: این مورد کدام ممکن است انواع مراجعان آنها در شهرستان اهر تا حد زیادی بوده، بستری شدن ۴۰ کودک را جستجو در داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سایر عوامل استان ویژه به ویژه تبریز نیز همراه خود افزایش مراجعان سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری رو به رو هستیم.

وی یکپارچه داد: دلیل برای این مورد، شیوع عالی عفونت ویروسی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش‌های پی سی آر کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش مدفوع اجتناب کرده اند تذکر عفونت چرکی نیز وضعیت عقب کشیدن را گزارش می‌دهد.

احمدیان اظهار داشت: معامله با این عفونت ویروسی در اشیا خفیف همراه خود سرم خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت {در خانه} کافی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اشیا از حداکثر نیز خواستن به معامله با‌های موجود در بیمارستان دارد.

وی همراه خود خاص این‌کدام ممکن است این عفونت به شکلی نیست کدام ممکن است بتوان همراه خود اکتسابی واکسن کرونا اجتناب کرده اند ابتلا به آن است جلوگیری کرد، افزود: تزریق واکسن کرونا اجتناب کرده اند ابتلا به سایر عفونت‌های ویروسی جلوگیری نمی‌تدریجی با این حال همراه خود ملاحظه‌ به فرا رسیدن روزهای خوب و دنج سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش احتمال بروز بسیاری از عفونت‌های ویروسی به خانوار‌ها پیشنهاد می‌شود کدام ممکن است حداقل جهت دفاع کردن اجتناب کرده اند کودکان اجتناب کرده اند ابتلا به عفونت ویروسی کرونا، نسبت به پایان دادن واکسیناسیون آن‌ها اقدام شود.