شوراها، بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی افراد همراه خود حاکمیت است – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند گروه محله خبرگزاری آنا، رئیس شورای برتر استان‌ها به رویداد روز سراسری شوراها پیامی صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شوراها، بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی افراد همراه خود حاکمیت است. رئیس شورای برتر استان‌ها به رویداد روز سراسری شوراها پیامی صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شوراها، بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی افراد همراه خود حاکمیت است. رئیس شورای برتر استان‌ها به رویداد روز سراسری شوراها پیامی صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شوراها، بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی افراد همراه خود حاکمیت است.

بنا براعلام پایگاه اطلاع‌رسانی شورای برتر استان‌ها،رئیس شورای برتر استان‌ها به رویداد روز سراسری شوراها پیامی صادر کرد کدام ممکن است محتوای متنی پیام بدین رئوس مطالب است:

“بسمه تعالی

مقام معظم مدیریت(مدظله العالی): «توفیق شوراها، سرمایه‌ی ارزشمند «اعتقاد کلی» را افزایش می ‌بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه‌ساز حضور پرنشاط افراد در همه‌ جهان‌های پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود‌ کشور می‌شود.»

نهم اردیبهشت؛ جایگزین مغتنمی است برای ادعا کردن اجتناب کرده اند شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت آن در منظومه افراد‌سالاری نظام جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداشت نهادی کدام ممکن است پایه آن برگرفته اجتناب کرده اند اندیشه‌های امام خمینی (ره) است.

شوراهای اسلامی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا، مجموعه بی‌نظیری است کدام ممکن است انتخاب قومی، مذهبی، ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی در دل آن را کمتر در جای عکس می‌توان کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخصی به وحدت محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع امتیازات کشور کمک شایانی می‌تنبل.

شوراها، بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی افراد همراه خود حاکمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد اجتناب کرده اند آن دارد کدام ممکن است عملکرد افراد در انتخاب‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب‌سازی، تشریفاتی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر امور اجتناب کرده اند کودک نوپا‌ترین واحد تقسیمات کشوری کدام ممکن است شبیه به روستا است، به بازو آن‌ها انجام می‌گیرد.

اگرچه نظام شورایی بیست سال دیرتر اجتناب کرده اند سایر نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌ها به مجموعه نظام اضافه شد با این حال شرکت ها بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ساله شوراها به افراد قابل توجه‌پوشی نیست، با این حال جای کار ادامه دارد فراوان موجود است.

اجتناب کرده اند آیه شریفه « را انتخاب کنید و انتخاب کنید امرهم شوری بینهم» به همان اندازه منظومه ذهنی حضرت امام راحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد مقام معظم مدیریت، همه اجتناب کرده اند اهمیت امر مراجعه به را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورا حکایت دارد، نکته حائز اهمیت با این حال آنجاست کدام ممکن است در واقعیت مجموعه شوراها در کشور به جایگاه دقیق شخصی نرسیده‌اند کدام ممکن است آسیب‌شناسی عملکردها، به روزرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم در مورد توجه قرار گرفت برخی مدیران اجرایی به این نهاد، امری حیاتی به تذکر می‌رسد به همان اندازه شوراها بتوانند به منزلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه حقیقی شخصی کدام ممکن است در تعدادی از دستور اجتناب کرده اند قوانین قوانین اساسی نیز به صراحت اجتناب کرده اند آن یاد شده، برسند.

اینجانب، نهم اردیبهشت روز سراسری شوراها را خدمت محله شورایی کشور؛ نمایندگان گران قیمت شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای احترام شورای برتر استان‌ها تبریک می‌گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم همراه خود همدلی، هم‌افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مستمری کدام ممکن است همراه خود یکدیگر خواهیم داشت، فاصله ششم شوراها را تغییر به فاصله‌ای مشخص کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام مهمی در راستای ارتقای جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت این مجموعه بی‌بدیل برداریم. توفیق روزافزون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی خواهید کرد را اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستارم.”

انتهای پیام/