شفاف سازی رئیس شورای شهر در مورد دستگیری یکی از مدیران شهری.به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران درباره ماجرای دستگیری یکی از مدیران شهری گفت: متأسفانه این موضوع به درستی افشا نشد و از ابتدا به میان نیامد، زیرا دستگیری با هماهنگی کامل دادگاه صورت گرفت.

وی در پاسخ به سوال سازمان یا اداره مربوطه که مدیر دستگیر شده در شهرداری مشغول به کار بوده است، گفت: پرونده هنوز تکمیل نشده است، نام شخص یا سازمان را ذکر نکنیم چرا که باید در امنیت کامل باشند. . ابعاد این مشکل و سپس اطلاع رسانی شود.» انتقال باید انجام شود.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: حراست شهرداری تهران با دادگاه مرجع شناسایی تخلف فرد دستگیر شده است.