سناتورها اجتناب کرده اند GAO می خواهند به همان اندازه نرخ زیرین واکسیناسیون کووید را بازرسی تنبل


ما گروه ها را الهام بخش می کنیم کدام ممکن است محتوای ما را بدون هیچ هزینه ای بازنشر کنند. این همان چیزی است که ما می پرسیم:

ممکن است باید ما را شناخته شده به عنوان نویسنده بی نظیر، همراه خود خوب پیوند به موقعیت یابی ما در californiahealthline.org شهرت دهید. در صورت امکان، لطفاً نویسنده(های) بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید “جاده سلامت کالیفرنیا” را در یک واحد جاده کناری قرار دهید. لطفا لینک ها را در استوری حفظ کنید.

ملاحظه به این نکته حیاتی است کدام ممکن است همه عامل در californiahealthline.org برای بازنشر به راحتی در دسترس است نیست. اگر داستانی به‌عنوان «کلیه حقوق محفوظ است» علامت‌گذاری شود، نمی‌توانیم مجوز تخلیه مجدد آن مورد را اعطا کنیم.

خواه یا نه سوالی دارید؟ بدانیم.