سخنان خیانت آمیز ایران


خیانت به ایران در صورت حذف – پایگاه خبری اخبار خوب – خبر خوبسخنان خیانت آمیز ایرانزمان انتشار: ۱۳۰۱/۰۸/۳۰ – ۰۱:۵۰

سعید نفیسی بر این باور بود که حذف کلمه تازی (عربی) از نام ایران یکی از آشکارترین و مهلک ترین خیانت ها به ایران است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار خوب به نقل از ایسنا، کسانی که به زبان های فارسی و تازی تسلط دارند و زبان و ریشه شناسی آن را می فهمیدند و می توانند زبان ایرانی را با زبان های سامی مقایسه کنند، به این نکته رسیدند که مشخص است که تأثیر زبان فارسی بر زبان تازی بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاجیک ها یا پژوهشگران ایرانی که روی زبان تازی کار کرده اند می دانند و تنها به چند کلمه که گمان می رود از حوزه آن زبان فارسی است، محدود نمی شود. فرهنگ تازی و این بحث نیاز به میدانی طولانی و شواهد زیادی دارد که از گفتار خارج است و باید در سلسله مقالات دیگری به آن پرداخت.

گفتنی است که نه تنها زبان تازی که از زبان فارسی به معنای واقعی وام گرفته شده است، بلکه در معنای مجازی نیز در بسیاری از موارد از زبان فارسی پایین‌تر است و با گسترش حوزه پژوهش، به محل می‌رسد. که در آن نحوه تلفظ و ترجمه و جایی را می بینیم که جملات در زبان تازی از زبان فارسی گرفته شده و گاه آشکار است که مانند زبان فارسی است و همه اینها موضوعاتی است که شواهد و دلایل بسیاری دارد. و بدون آن بحث، که برای اهداف دیگر است.

ملبس به واژه ها و اندیشه های فارسی که گاه در ایران قدرت می گیرد و نام هایی چون سعدی و حافظ را در خاکستر دانش خود می سوزاند زبان پارچه است. سوراخ ها و کمپرس ها و فضولات را باید فشرده و آب را ذخیره کرد، این ما نیستیم، بخشی از خیانت آشکار و مرگبار این سرزمین است.

انتهای پیام


آشنایی با زبان و گویش ایرانی. خبر خوب. خبر خوب. فارسی زبان مادری سعید نفیسی است


ایکس

این مطالب را نیز بررسی کنید!
فعالیت های پژوهشی در پرتال کتابخانه و مرکز تحقیقات میراث فرهنگی و مرکز تحقیقات گردشگری در صورت وجود…