سازمان جهانی بهداشت: مهار شیوع آبله میمونی نیاز به پاسخ یکپارچه جهانی داردبه گزارش همشهری آنلاین به نقل از آسوشیتدپرس دکتر ماتشیدیسو موئتی، رئیس منطقه آفریقای سازمان جهانی بهداشت گفت: «ما باید یک پاسخ یکپارچه جهانی در برابر آبله میمونی داشته باشیم تا از تبدیل شدن آن به یک بیماری بوم‌گیر یا آندمیک در کشورهای بیشتر جلوگیری کنیم.»

در حالیکه به دنبال شیوع غیرمعمول آبله میمونی در کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی، این کشورهای توسعه‌یافته‌ به دنبال یافتن راه‌هایی برای جلوگیری از انتشار آن هستند، به گفته دکتر موتئی لازم  است ابزارهای لازم برای پیشگیری از آبله میمونی در اختیار همه کشورها باشد.

موتئی گفت: «بسیار مهم است که این بار آنچه با دسترسی نابرابر کشورهای آفریقایی به واکسن‌های کرونا در ابتدای پاندمی آن رخ داد، تکرار نشود.»

آبله میمونی به طور معمول در کشورهای آفریقای غربی و مرکزی که دارای جنگل‌های بارانی گرمسیری هستند، یافت می‌شود، اما اخیرا این بیماری در دست کم ۳۰ کشور از جمله بریتانیا، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، سوئیس، آمریکا و استرالیا یافت شده است. تا به حال بیش از ۵۵۰ مورد بیماری در این کشورها گزارش شده است که بسیاری از آنها با فعالیت‌های جنسی در دو گردهمایی اخیر در اروپا ارتباط داشته است. تا به حال مرگی ناشی از آبله میمونی در این کشورها گزارش نشده است.

مقامات بهداشتی می‌گویند توالی‌یابی ژنتیکی ویروس آبله میمونی در بیماران هنوز رابطه مستقیمی میان این شیوع بی‌سابقه در خارج از آفریقا و شیوع بوم‌گیر در آن آفریقا برقرار نکرده است.

در همین حال، امسال هفت کشور از ۵۴ کشور آفریقایی شیوع این بیماری را گزارش کرده‌اند و شمار موارد بیماری سه برابر بیش از میزان معمول  آن بوده است.

امسال بیش از ۱۴۰۰ مورد مشکوک به آبله میمونی و ۶۳ مرگ ناشی از آن در کشورهای آفریقایی با شیوع بوم‌گیر بیماری شامل کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو و نیجریه گزارش شده است. اما تا حدی به علت محدودیت دسترسی به کیت‌های آزمایشگاهی فقط ۴۴ مورد از این موارد مشکوک تایید شده‌اند. فقط ۱۰ کشور آفریقایی امکانات انجام آزمایش برای آبله میمونی را دارند. 

مقامات سازمان جهانی بهداشت در آفریقا می‌گویند برای مبارزه با آبله میمونی در آفریقا، کارکنان بهداشتی باید با جوامع مبتلا به نحوی ارتباط برقرار کنند که هر انگ‌زنی مربوط به بیماری به حداقل برسد. همچنین نیاز به اطلاعات بیشتری درباره انتقال حیوان به انسان و نیز انتقال انسان به انسان ویروس بیماری وجود دارد.

آبله میمونی از همان خانواده ویروسی است که ویروس آبله (انسانی) به آن تعلق دارند و سازمان جهانی بهداشت تخمین می‌زند که واکسن‌های آبله تا حدود ۸۵ درصد در پیشگیری از آبله میمونی هم موثر باشند.

یکی از بدترین کشورهای درگیر آبله میمونی در آفریقا کنگو است که امسال ۴۶۵ مورد مشکوک بیماری و ۹ مرگ ناشی از بیماری را گزارش کرده است. 

نیجریه نیز که یکی از چهار کشور با شیوع بوم‌گیر یا آندمیک بیماری است، از سال ۲۰۱۷ هر سال با موارد تک‌گیر بیماری روبرو بوده است. نیجریه امسال ۲۱ مورد تایید شده آبله میمونی داشته است. مقامات بهداشتی نیجریه یک سامانه دیجیتال پایش بیماری را به راه انداخته‌اند که به کشف زودرس موارد بیماری در این کشور کمک کرده است.