ساخت مترو پرند ۹۰ درصد پیشرفت کرد خط مترو تهران – پرند کدام یک از مسیرهای زیر بود؟به گزارش همشهری آنلاین، مسعود درشی در حاشیه آزمایش سرمای خط متروی تهران پرند گفت: تست سرمای خط متروی تهران پرند امروز انجام می شود و تا پایان سال تکمیل می شود. ، گفت: بررسی خط متروی تهران پرند به تفکیک سال . الان شروع شد . درصد پیشرفت کار ساختمانی در این خط انجام شده است.

مدیر کل شرکت متروی تهران و حومه این پروژه را در سال جاری عنوان کرد . اجرای آن به شهرداری تهران سپرده شده است، ادامه داد: اعتبار مورد نیاز فاز اول این پاساژ ۱۲۰۰ یک میلیارد اشک بود.

SY خاطرنشان می شود که میانگین فاصله پرواز تا فرودگاه ۲۰ کیلومتری گفت: عموما خط مترو تهران پرواز می کند ۵۰ کیلومتری جنوب خط ۱ مترو از ایستگاه شهید شروع می شود. ۳۰کیلومترها از این مسیر هم اکنون تا فرودگاه امام کار کرده است ۲۰ او در حال حاضر کیلومتر خود را شروع می کند. پیش‌بینی می‌شود یکی از مسیرهای این مسیر تا پایان سال تکمیل شود و در سال آینده مسیر دوم این مسیر به سمت دهان اجرا شود..

مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه تاکید کرد: این خط، ۵ ایستگاه های مورد تایید شامل شهر آفتاب، دو ایستگاه فرودگاه امام (ره)، واوان و پرند است..