روایت رئیسی از مذاکره با ماکرون را ببینید: می‌خواهند برای حل مشکلات کشور شما با ما شرط بگذارند


سید ابراهیم رئیسی رئیس دانشگاه الزهرا درباره دیدار با رئیس جمهور فرانسه و پژوهشگران سیاست خارجی در نیویورک گفت: آنها می خواهند برای حل مشکل کشور شما شرایطی را برای ما تعیین کنند. گفتیم حاضریم صدای خود را در همه جوامع بلند کنیم. ما از میز مذاکره خارج نمی شویم.

رئیس

برچسب

پربیننده ترین اخبار

نظر خواننده امروز

پربیننده ترین اخبار امروز