رشد شهرهای آبی در نقشه کشور هیچ شهر قرمز ایرانی وجود نداردبه گزارش همشهری آنلاین، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی، از هفته گذشته تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز در صفر باقی مانده و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از ۳۵ شهر کاهش یافته است. به ۲۰ شهر..

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از ۳۴۲ به ۲۵۷ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از ۷۱ شهر به ۱۷۱ شهر افزایش یافت.