رستمیان: اعزام به اردوهای خارجی اشکال ضعیف فشنگ را رفع می‌تنبل – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


هانیه رستمیان روز پنجشنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایرنا در خصوص کار کردن تیراندازان در جام جهانی برزیل تصدیق شد: بعد اجتناب کرده اند مدت‌ها دوری اجتناب کرده اند میادین در جام جهانی نمایندگی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نخستی رقبا بعد اجتناب کرده اند المپیک توکیو برای ما بود. در واقع بعد اجتناب کرده اند المپیک اولین مسابقه جام جهانی مصر بود کدام ممکن است احتمال حضور {در این} مسابقه را اجتناب کرده اند بازو دادیم با این حال تمامی رقبای ما در آن نمایندگی کردند کدام ممکن است این به نفع گرفتن ایران نبود.

وی افزود: موضوعاتی همچون آغاز دیرهنگام  تمرینات خدمه سراسری پس اجتناب کرده اند ورزشی‌های المپیک توکیو، تنظیم کادر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس فدراسیون، همگی بر توسعه کنار هم قرار دادن‌سازی سراسری‌پوشان تاثیر داشت، همراه خود این وجود امتحان شده کردیم کدام ممکن است همراه خود آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان بالا در برزیل به نظر می رسد شویم. 

درجه بالای جام جهانی برزیل

دارنده نخستین مدال تپانچه دختران ایران در پیکارهای قهرمانی جهان ذکر شد: اجتناب کرده اند آسیا ساده ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلند در جام‌جهانی گرفتن برزیل حضور داشتند، همراه خود این جاری درجه رقبا‌ها هیچ تفاوتی همراه خود مسابقات زودتر جام جهانی نداشت از تمامی رقبای اتحادیه اروپا حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این وجود توانستیم کار کردن خوبی داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود دوری بیش از حد اجتناب کرده اند میادین جهانی نتایج خوبی کسب کنیم.

وی بازگشت به شد: در جام جهانی گرفتن برزیل توانِ کسب مدال در ماده ۲۵ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰  را داشتیم با این حال مهم‌ترین اشکال در مسیر درست حرکت کنید کسب مدال {در این} ۲ ماده، به سختی ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌فشنگی بود.

هانیه رستمیان در پیکارهای قهرمانی سال ۲۰۱۹ جهان در هند همراه خود کسب مدال برنز، نخستین مدال گذشته تاریخی بانوان در موضوع تپانچه را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی‌ساز شد.

رستمیان در خصوص عملکردش در برزیل ذکر شد: در مسابقات بادی همراه خود خوب رکورد خوشایند توانستم شناخته شده به عنوان نفر پنجم وارد فینال شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اختلاف به سختی مدال برنز را اجتناب کرده اند بازو دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم شدم، ولی فینالیست شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم شدن برای ممکن است در جام جهانی خوشایند بود. در مسابقات میکس هم همراه خود اختلاف خوب امتیاز اجتناب کرده اند راهیابی به فینال بازماندیم. 

رکوردار گرفتن جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها ایران ذکر شد: متاسفانه در موضوع ۲۵ متر تمرینات خوبی نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها دلیل برای فینالیست نشدن ما اشکال همیشگی یعنی ضعیف فشنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی ورزش بود، ولی در مجموع اجتناب کرده اند نتایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکردم راضی هستم. 

وجود کادر فنی حرفه‌ای حیاتی است

رستمیان ضمن تحسین اجتناب کرده اند کادر فنی خدمه سراسری تپانچه ذکر شد: سرمربی خوبی هدایت خدمه را به عهده دارد با این حال کنار هم قرار دادن‌سازی در درجه حرفه‌ای نیازمند خوب کادر فنی حرفه‌ای است. حضور روانشناس، ماساژور را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص فیزیوتراپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم بدنساز حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن کنند کادر فنی است. حضور دایمی این اشخاص حقیقی همراه با خدمه حیاتی است، با این حال اجتناب کرده اند حضور این اشخاص حقیقی در خدمه  در همه زمان ها محروم هستیم.

سراسری‌پوش ایران در ورزشی‌های المپیک توکیو شکسته نشده داد: حضور اشخاص حقیقی متخصص همراه با کادر فنی خدمه، به آمادگی همه جانبه تیراندازان کمک می‌تنبل. به عبارتی آمادگی فنی همزمان همراه خود آمادگی روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسمانی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع  عملکرد بسزایی در تحمیل خودباوری ورزشکاران دارد.

نیاز برگزاری اردوهای برون مرزی

رستمیان علاوه بر این بازگشت به شد: اعزام خدمه‌های سراسری گرفتن به اردوی برون مرزی، اشکال ضعیف فشنگ را به همان اندازه حدی رفع می‌تنبل. تیراندازان ایرانی باید به این اردوها اعزام شوند به همان اندازه تمرینات خوبی همراه خود فشنگ مرغوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن آنکه بتوانیم مقداری فشنگ برای تمرینات خانه تهیه کنیم.

دارنده عنوان پنجمی مشترک میکس المپیک توکیو  شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند تولید دیگری نیازهای ما حضور در تمامی مسابقات بین‌المللی هر دو جهانی {است تا} رنکینگ خصوصی شخصی را بهبود دهیم؛ همراه خود ملاحظه به تنظیمات مبانی فدراسیون جهانی گرفتن، ابتدای هر سال امتیاز رنکینگ صفر می‌شود، به همین دلیل خواستن داریم در تمامی مسابقات نمایندگی کنیم به همان اندازه ضمن افزایش آمادگی، امتیاز رنکینگ شخصی را افزایش دهیم.

هدف ورزشی‌های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب سهمیه المپیک فرانسه

تیرانداز جوان کشورمان تصریح کرد: مهم‌ترین مسابقه در سال جاری ورزشی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص سهمیه المپیک {در این} ورزشی‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع حضور در سایر رقبا‌ها همراه خود هدف کنار هم قرار دادن‌سازی برای حضور قادر مطلق در ورزشی‌های آسیایی است.

وی همراه خود خاص اینکه ۲ مسابقه جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونیورسیاد دانشجویان را به همان اندازه پیش اجتناب کرده اند ورزشی‌های آسیایی در پیش داریم، ذکر شد: همه تلاشم را می‌کنم به همان اندازه همراه خود آمادگی درست در هانگژو حاضر شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال کسب سهمیه المپیک را اجتناب کرده اند بازو ندهم.

جام جهانی برزیل دومین فاصله اجتناب کرده اند سری رقبا‌های جام جهانی سال ۲۰۲۲ است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۲ فروردین در شهر ریودوژانیرو برزیل همراه خود حضور ۱۸۰ ورزشکار اجتناب کرده اند ۲۸ ملت جهان برگزار شد.

کاروان گرفتن ایران همراه خود ۱۳ تیرانداز خانم و مرد در ۲ بخش تفنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپانچه {در این} رقبا‌ها حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کسب ۴ مدال خوب طلا، خوب نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ برنز به کار شخصی {در این} رقبا‌ها بالا داد.