رسایی را ببینید: مرگ بر دیکتاتورها شعار است!


حجت الاسلام رسایی نماینده اصولگرایان در مجلس آدر گفت: مرگ بر دیکتاتور شعاری است که باید با صدای بلند بگوییم اما دیکتاتور کیست؟ رضا خانی که با کودتای اسفند ۱۲۹۹ به قدرت رسید و محمدرضا شاهی که جنایات بیشماری مرتکب شد. هر دو قانون اساسی را تغییر دادند تا جانشین خود را انتخاب کنند.

توضیحات تحویل

برچسب

پربیننده ترین اخبار

نظر خواننده امروز

پربیننده ترین اخبار امروز