رازی کوپارس سخنگوی پروژه واکسن: این واکسن بهترین انتخاب برای دوزهای تقویت کننده است – خبر خوب


به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری اخبار خوب به نقل از ایرنا، از روابط عمومی پژوهشکده واکسن و سرم سازی رازی، دکتر. محمدحسین فلاح مهرآبادی وی با اشاره به اینکه موسسه رازی اکنون ظرفیت تولید سه میلیون دوز واکسن رازی کوپارس را در ماه دارد، افزود: اما وزارت بهداشت تاکنون بدهی خود را به این مجموعه برای تولید پنج میلیون دز واکسن پرداخت کرده است. که با دستور رئیس جمهور قرار است در خرداد ماه سال بدون پرداخت انجام شود.

وی گفت: وزارت بهداشت در بهمن ماه سال گذشته درخواست تولید ۳.۵ میلیون دوز واکسن را ارسال کرد که در اسفندماه انجام شد اما متاسفانه توافق با واکسن هنوز نهایی نشده است خرید آن و این واکسن ها هنوز کامل نشده اند. در انبار نهادی حاضر

رازی کوپارس سخنگوی پروژه واکسن تایید کرد که در نتیجه موسسه رازی تنها ۱۰ درصد از قرارداد اولیه تولید ۸.۵ میلیون واکسن را برنده شده و برای ۳ واکسن، ۵ میلیون موجودی، بودجه دریافت نکرده است. : به همین دلیل و تا زمانی که وزارت بهداشت به وظیفه خود مبنی بر عدم خرید ۳.۵ میلیون دوز عمل کند، واکسن جدید کرونا تولید نخواهیم کرد.

فلاح با تاکید بر اینکه واکسن رازی کوپارس دارای تاریخ انقضا یک ساله است، افزود: با توجه به تحقیقات در حال انجام بر روی واکسن رازی کوپارس، این مدت حداقل تا یک سال و نیم قابل افزایش است و پیش بینی می کنیم این مدت به ۲ سال برسد. . .

وی با بیان اینکه در اعتبار واکسن رازی کوپارس تردیدی وجود ندارد، تصریح کرد: به زودی مدارک لازم برای افزایش طول عمر این واکسن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خواهد شد.

معاون تحقیقات و تولید بیولوژیک موسسه رازی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده، واکسن رازی کوپارس می تواند به عنوان یک تقویت کننده تبلیغاتی برای تمامی بخش های واکسن موجود و قابل اجرا (به عنوان مثال دوز سوم تقویت کننده و ۴) پس از واکسن مورد استفاده قرار گیرد. ناقل اولیه از بین رفته و پروتئین نوترکیب باید تزریق شود.

مرکز تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کرج می باشد.