رئیسی: موفقیت دولت در گرو مشارکت مردم استبه گزارش همشهری آنلاین، سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به کرمان و در جمع اصحاب رسانه درباره هدف هیئت دولت به استان کرمان گفت: استان کرمان و امیدواریم در این سفر بتوانیم به خواسته های استان کرمان پاسخ دهید.» مردم این کشور را دنبال کنید.

وی با بیان اینکه کاستی ها و مشکلات این منطقه بررسی شد افزود: استان کرمان زندان مردان و زنان فرهیخته است. ، کشور و حتی جهان اسلام.

رئیسی با اشاره به حضور بیش از ۶۵۰۰ شهید و ۱۹ هزار جانباز و ایثارگر در استان کرمان گفت: امروز کرمان مرکز مقاومت و پایتخت مقاومت اسلامی در جهان نامیده می شود.

وی با بیان نقش کرمان در دوران دفاع مقدس افزود: نقش کرمانی ها در همه عرصه های انقلاب اسلامی قابل تقدیر است.

رئیس جمهور به ظرفیت های کشاورزی، کشاورزی، معدنی و گردشگری در استان کرمان اشاره کرد و این استان را بهشت ​​معدنی ایران معرفی کرد و گفت: در این زمینه نکات برجسته است حضور بیش از ۱۰۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در استان نشان دهنده قدرت کشور است.

رئیسی با بیان اینکه با وجود این مهارت ها، بیکاری در استان کرمان ناچیز است، تصریح کرد: فقر و محرومیت در استان به ویژه در جنوب استان زیبانده وجود ندارد و دولت مصمم است پروژه های تکمیل شده را تکمیل کند و رفع فقر و نبودی که سیمای زیبای استان را بد جلوه می دهد، گام برداشته و در جهت رفع فقر و محرومیت در مواجهه با ولایت گام برداریم.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت دولت در گرو مشارکت مردم است، خاطرنشان کرد: مشارکت در سرمایه گذاری به ویژه در جنوب استان بسیار ضروری است و بخش های زیادی سرمایه گذاری وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد. کامل