دیدگاه عبدی در مورد “هماهنگی کامل افراط گرایان داخلی با اسرائیل، مجاهدین و برندزن” – خبر خوب


عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

دوستی عکسی از دو دشمن برجام در داخل و خارج گذاشت و این را پرسید. چگونه باید هماهنگی کامل تندروهای داخلی با اسرائیل، مجاهدین و برندزن را درک کنیم؟ در نتیجه، آنها در برجام دوست شدند، در حالی که در واقع دشمن بودند.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰