دولت تا ۱۴ ژوئن فرصت دارد تا قوانین رتبه بندی معلمان را رعایت کند – خبر خوب


صادق ستاری فرد وزیر تربیت بدنی و سلامت با اعلام وضعیت نهایی روند تصویب ضوابط تعداد معلمان گفت: دولت تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ فرصت دارد تا ضوابط تعداد معلمان و معلمان را تصویب کند. وزارتخانه از نزدیک پیگیری می کند. این قانون در مهلت قانونی و بر اساس ابزارها و سیستم های مقرر در قانون تهیه و ابلاغ می شود.

وی افزود: ما تقاضا داریم که مفاد قانون منطبق بر قانون باشد و منوط به آموزش کار نیروی انتظامی حاکم بر صف نباشد.

ستاری فرد افزود: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات تطبیق تصمیمات مجلس در صورت مغایرت با متن و روح قانون، می تواند مصوبه دولت را لغو کند، بنابراین تنها الزام ما اجرای قانون است. و از مقررات و روح قانون عدول نکند.»

وی با بیان اینکه قانون رتبه بندی معلمان با هدف افزایش کیفیت فرآیند تدریس، ارتقای منزلت و منزلت اجتماعی معلمان، رضایت شغلی معلمان و نوآوری، نظام پرداخت عادلانه مبتنی بر صداقت در نظر گرفته شده است، ابراز امیدواری کرد که در هفته جاری در این زمینه وجود داشته باشد. روز معلم خواهد بود ضوابط و مقررات در هیأت وزیران بررسی و تصویب خواهد شد.