دمای این نقطه از ایران ۵۰ درجه است اختلاف دمای سردترین و گرم ترین شهرهای ایران به ۴۱ درجه رسیده است!بر اساس گزارش هواشناسی و بررسی نمودارهای منتشر شده از سوی سازمان هواشناسی، گرمترین و سردترین شهر ایران امروز (چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱) بندر دیر با درجه بندی حداکثر دمای ۵۰ درجه و اردبیل است. با حداقل دمای ایده آل به ترتیب ۹ درجه سانتیگراد.

سردترین شهر ایران

بر اساس آخرین آمار سازمان هواشناسی کشور، کمترین دمای فعلی در ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ در سردترین شهرهای ایران به شرح زیر است:

شهرستان (استان) کمترین دمای امروز

اردبیل (اردبیل) ۹ درجه سانتی گراد
سراب (آذربایجان شرقی) ۹ درجه سانتی گراد
سقز (کردستان) ۹ درجه سانتی گراد
همدانا (همدان) ۱۰ درجه سانتی گراد
خلخال (اردبیل) ۱۰ درجه سانتی گراد
زنجان (زنجان) ۱۰ درجه سانتی گراد

گرم ترین شهر ایران

بر اساس آخرین آمار سازمان هواشناسی کشور، حداکثر دمای کنونی ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ در گرمترین شهرهای ایران به شرح زیر است:

شهرستان (استان) بالاترین دمای امروز

بندر دیر (بوشهر) ۵۰ درجه سانتی گراد
بستک (هرمزگان) ۴۹ درجه سانتی گراد
امیدیه (خوزستان) ۴۸ درجه سانتی گراد
برازجان (بوشهر) ۴۸ درجه سانتی گراد
ایرانشهر (سیستان) ۴۸ درجه سانتی گراد
اهواز (خوزستان) ۴۷ درجه سانتی گراد