دلار در بورس و بازار آزاد چقدر ارزش داشت؟ | بررسی نرخ دلار و یورو؛ امروز ۱ دسامبر ۱۴۰۱ استبه گزارش همشهری آنلاین، امروز سه شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ قیمت خرید و فروش دلار تا زمان نگارش این اطلاعات از سوی صرافی ملی ۳۰ هزار و ۵۴۶ تومان و نسبت به روز گذشته ( ۱ آذرماه ) ۳۰ هزار و ۸۵۳ تومان اعلام شد. ) قیمت ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

قیمت خرید یورو ۳۱ هزار و ۲۴۳ تومان و قیمت فروش ۳۱ هزار و ۵۵۷ تومان و قیمت یورو نسبت به روز گذشته ۶۰۳ تومان افزایش یافت.

تا لحظه تنظیم این خبر، اتحادیه بورس ایران نیز میانگین قیمت هر دلار را ۳۳ هزار و ۴۹۷ تومان و متوسط ​​قیمت معاملات را در مبادلات ۳۳ هزار و ۸۶۳ تومان اعلام کرد.

هزینه خرید و فروش یورو از سوی این مرکز در بورس ۳۴ هزار و ۶۱۴ و ۳۵ هزار و ۱۷ تومان اعلام شد.

در معامله توافقی دلار، نرخ دلار تا لحظه نگارش این مطلب در «کانال سامانه اطلاع رسانی ارز توافقی تهران» ۳۳ هزار و ۴۴۰ تومان اعلام شد.

قیمت فروش دلار در بازار آزاد تا زمان نگارش این گزارش به ۳۵ هزار و ۳۳۰ تومان رسید.