دعای شوکه کردن به نفاق قوی / کمک به روحانیت در زندگی ساده – مژده


او در زندگی ساده و خودخواهانه خود، با دستگیری کسانی که در سیاست افتادند، با کمک به فقرا، نادیده گرفتن احزاب سیاسی و فکری و ایمان آنها، روحانیت را گرامی داشت.

متأسفانه در روزگار ما تبلیغات شیطانی و جاسوسی روحانیت به حد افراطی رسیده است. این در حالی است که روحانیت در طول تاریخ مرجع، پناهگاه، راز و امانت مردم بوده اند و دلیل محبوبیت روحانیت شیعه در میان مردم، سادگی و شهرت ایشان بوده است. خود روحانیت هم با توجه به این مکان پرطرفدار مواظب بودند که آبروی خود و فرزندان و خانواده خود را بازی نکنند. همین محبت روحانیون بود که آنها را به حمایت از مظلومان سوق داد.

مرحوم آقای دعایی با پیروی از همان سیره حسنه روحانیت قدیم، همیشه فکر می کرد به خاطر سبعیت تندروهایی که رفتار ناپسند خود را نسبت به اسلام ابراز می کنند، هیچکس نباید طرف اسلام و انقلاب باشد. آنهایی که پای مجروحان کشته شده تنها نشسته اند، به خوبی از شوک و ضربه رفتار خشن منافقین تازه وارد که با تندروی خود به بنیان اسلام و انقلاب جفا می کنند، می دانند.

من هستم