دستگیری ۲۲ نفر در اعتراضات سراوان | پرتاب سنگ به پلیس؛ ۵ مامور زخمی شدند | توطئه چطور خنثی شد؟به گزارش همشهری تحت وب به نقل اجتناب کرده اند فارس، سرهنگ مجید رسول زاده بلافاصله همراه خود دقیق اینکه اینکه نیروی انتظامی حمایت اجباری اجتناب کرده اند مطالبه به حق افراد سراوان را انجام می‌دهد، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که برقراری نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی، نیروی انتظامی اجتناب کرده اند صبح بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق همراه خود مراجع قضایی در محل موقعیت یابی زباله سراوان حضور پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری فوق العاده خوشایند افراد فهیم بخش سراوان نسبت به بازگشایی درگاه موقعیت یابی زباله اقدام کردند. 

وی همراه خود ردیابی به برخورد صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری خوشایند افراد سراوان همراه خود نیروی انتظامی اظهار داشت: در تمامی تجمع‌ها همواره عده‌ای سودجو وجود دارند کدام ممکن است همراه خود هدف تحمیل فضای نا آرام تمام امتحان شده شخصی را می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اتفاق سراوان هم برخی اشخاص حقیقی همراه خود سنگ‌پراکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد فیزیکی قصد داشتند مانع بازگشایی موقعیت یابی زباله سراوان شوند کدام ممکن است همراه خود هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرافیت پلیس ناکام ماندند. 

معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی نیروی انتظامی گیلان اجتناب کرده اند زخمی شدن ۵ مامور پلیس در سراوان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در پی سنگ‌پراکنی این اشخاص حقیقی، ۵ نفر اجتناب کرده اند کارمندان انتظامی مصدوم شدند کدام ممکن است برابر گزارش‌های رسیده جاری ۴ نفر اجتناب کرده اند آن‌ها مساعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. 

به آموزش داده شده است رسول‌زاده علاوه بر این ۲۲ نفر اجتناب کرده اند {افرادی که} در جستجوی تحمیل ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده اجتناب کرده اند مطالبه به حق افراد سراوان بودند، پس اجتناب کرده اند ایجاد دستگیر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده آن‌ها هم اکنون اجتناب کرده اند طریق مرجع قضائی در جاری معامله با است. 

 توطئه برهم‌زنندگان مطالبات افراد سراوان چگونه خنثی شد

 مأموران انتظامی گیلان باحضور در محل لندفیل سراوان همراه خود اصل قضایی اقدام به بازگشایی مسیر ورود ماشین‌ها کردند کدام ممکن است علیرغم همراهی افراد پس اجتناب کرده اند اقناع‌سازی توسط پلیس، عده‌ای سودجو سعی در انحراف مسیر مطالبات افراد سراوان را داشتند کدام ممکن است همکاری افراد همراه خود پلیس توطئه آن‌ها را خنثی کرد. ویدئوی زیر را ببینید: