دانلود آهنگ راحیل و متن آهنگ احسان یاسین; آخرین آهنگ حس جدید عصر جدید


دانلود آهنگ راحیل و متن آهنگ احسان یاسین

از قفس بیرون پریدم و در آسمان پرواز کردم
لب های خشکم را روی چشم های خیس گذاشتم
تشنه عشق تو هستم تشنه نفست
از صحرا تا دریا چه دیدم

شادانی فی الحبِّ دروازه نهر قبیله است
جای بی عاطفه و بی شرم
کیف اهکی در حبیب معالصدرالزمان
من به عشق بیش از هر کلمه اعتقاد دارم

ترجمه:
مرا تکان بده، عشق جاده ای است با رودخانه ای از مهربانی
آنچه مرا به آن جذب می کند قلب و اشک من است و مرا به بهشت ​​می برد
چگونه از معشوق و معشوق به زبان بگویم که سینه روزگار از آنها پر است
من اکنون به عشق ناگفتنی ایمان دارم.

من مثل پرنده ای هستم که در آسمان پرواز می کند
من مانند پرنده ای هستم که در آسمان پرواز می کند.
نزدیک بهشت
نزدیک شدن به آسمان
اشک شوق در چشمانم حلقه زد
تا زمانی که اشک شوق در چشمانم حلقه زده است
دور می اندازم، همه ترس، همه غم، همه درد
من تمام ترس، همه غم و همه درد را از بین می برم
کمکم کن قیدها را بشکنم
کمکم کن قیدها را بشکنم
کمکم کن قیدها را بشکنم
کمکم کن قیدها را بشکنم

شادانی فی الحبِّ دروازه نهر قبیله است
جای بی عاطفه و بی شرم
کیف اهکی در حبیب معالصدرالزمان
من به عشق بیش از هر کلمه اعتقاد دارم

ترجمه:
مرا حرکت کن، راه نهر مهربانی را دوست بدار
آنچه مرا به آن جذب می کند قلب و اشک من است و مرا به بهشت ​​می برد
چگونه می توانم به زبان در مورد عزیزان و عزیزان بگویم که سینه روز از آنها پر است
من اکنون به عشق ناگفتنی ایمان دارم.

دانلود آهنگ راحیل و متن آهنگ احسان یاسین; جدیدترین آهنگ حس دوران جدید اولین بار در پایگاه خبری اخبار خوب – خبر خوب پدیدار شد.