خورشید گرفتگی کامل در راه است تصاویری از ماه گرفتگی آیندهبه گزارش همشهری آنلاین، هشتمین روز از آبان ماه ۱۳۹۱ (۱۷ آبان) در سایه زمین می گذرد و ماه سرخ می شود.

این آخرین ماه گرفتگی کامل برای حدود ۳ سال خواهد بود.

این ماه گرفتگی در ایران کامل نخواهد بود، اما مرز غربی کشور خورشید گرفتگی تقریبا کاملی را تجربه خواهد کرد.