خوردن این داروها برای شما ممکن است کابوس می‌آورد | اتصال خواب‌های دلهره آور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهای ضد ناامیدی – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند همشهری وب مبتنی بر به نقل اجتناب کرده اند ایرنا،  فشار روانی، استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب ناشی اجتناب کرده اند مسکن روزمره، هر دو عالی ضربه خاص کدام ممکن است به تذکر غول پیکر می رسد – قطعاًً ممکن است باعث بروز رویاهای دلهره آور است شود. با این حال در مواقع تولید دیگری، ضرر قابل انجام است شیمیایی باشد. برخی محرک‌ها می‌توانند ورزش خالص ذهن را در ساعت شب مختل کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر یکی اجتناب کرده اند تعدادی از نوع داروی رایجی را کدام ممکن است {در این} گزارش مجدد به آنها ردیابی می‌شود خوردن می‌کنید، می‌تواند دلیل فوق العاده قابل قبولی برای تحمیل کابوس‌های ممکن است باشد.

مسدود کننده‌های بتا باعث تحمیل کابوس می‌شوند

مسدود کننده های بتا مرتب سازی داروی ضد فشار خون هستند کدام ممکن است معمولا برای معامله با {فشار خون بالا} استفاده تبدیل می شود.همراه خود این جاری، آنها علاوه بر این می‌توانند باعث اختلال در نحوه پاسخ ذهن به «نوراپی نفرین» سوئیچ دهنده عصبی شوند، به این تکنیک کدام ممکن است می‌توانند شناخته شده به عنوان عالی عارضه جانبی باعث بروز کابوس شوند.

همراه خود این جاری، همه مسدودکننده های بتا در احتمال تحمیل مشکل خواب برابر نیستند. تحقیق نماد می‌دهند کدام ممکن است مسدودکننده‌های بتا چربی دوست، شبیه «متوپرولول» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «پروپرانولول» – کدام ممکن است برای رفع شدن در چربی‌ها هر دو چربی‌ها طراحی شده‌اند، در مقابل همراه خود داروهای آتنولول، ارتباط نزدیک‌تری همراه خود بروز کابوس‌های در یک روز واحد دارند.

داروهای ضد ناامیدی نیز می‌توانند باعث تحمیل خواب‌های آزاردهنده شوند

دسته ای اجتناب کرده اند داروهای ضد ناامیدی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) شناخته می شوند نیز به طور فشرده‌ای شناخته شده به عنوان مسئله تحمیل کابوس شناخته می‌شوند – با این حال ضرر قابل انجام است فشرده‌تر اجتناب کرده اند این باشد. تحقیق‌ای کدام ممکن است در سال ۲۰۱۲ کدام ممکن است در روزنامه Sleep Medicine Reviews آشکار شد، نماد می دهد کدام ممکن است تقریباً همه داروهای ضد ناامیدی (AD)، تاخیر در فرو درگیر شدن در خواب در کنار همراه خود اقدامات فوری توجه (REM )را تمدید شده‌تر می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان خواب REM را کاهش می‌دهند.

خواب در کنار همراه خود اقدامات فوری توجه (Rapid eye movement sleep/REM) یکی اجتناب کرده اند سطوح خواب در پستانداران است کدام ممکن است در آن هیکل در حالت خواب عمیق به‌ بالا می‌بَرَد ولی پاسخ ذهن در حالت بیداری است. خاص شده است کدام ممکن است «پاروکستین» (کدام ممکن است به صورت تجاری همراه خود شناسایی Paxil فروخته تبدیل می شود) باعث تحمیل مشکلات قابل ملاحظه ای در خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویا تبدیل می شود. متخصصان هشدار می‌دهند کدام ممکن است انصراف خوردن داروهای ضد ناامیدی SSRI قابل انجام است حتی مستقیم‌تر اجتناب کرده اند رژیم‌های مداوم SSRI همراه خود تحمیل کابوس‌های در یک روز واحد مرتبط باشد.

این دلیل است به هیچ وجه نباید دز مصرفی شخصی را با بیرون مراجعه به همراه خود دکتر تنظیم دهید.

طیف گسترده ای از خاصی اجتناب کرده اند استاتین‌ها می‌توانند رویاهای دلهره آور است تحمیل کنند

استاتین‌ها کدام ممکن است بیشتر اوقات برای کاهش کلسترول استفاده می‌شوند، یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند داروهای رایجی هستند کدام ممکن است همراه خود مشکلات خواب مرتبط هستند.بر مقدمه نتایج تحقیق‌ای کدام ممکن است در سال ۲۰۰۶ کدام ممکن است در روزنامه پزشکی بریتانیا (BMJ) آشکار شد، اگرچه به تذکر می‌رسد کابوس‌های در یک روز واحد عالی تأثیر خصمانه هر اجتناب کرده اند گاهی خوردن استاتین‌ها هستند، با این حال این موضوع به فرد مبتلا گفته می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید توسط دکتر معالج پیش آگهی داده شود، از به سادگی همراه خود توقف استاتین‌ها اصلاح می‌شود.

کابوس‌های در یک روز واحد اصولاً در بیمارانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند داروهای سیمواستاتین (Zocor)، پراواستاتین (Pravachol) را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتورواستاتین (Lipitor) استفاده می‌کنند گزارش شده است. اگر در حین خوردن استاتین متوجه تنظیمات خواب از حداکثر، با اشاره به متفاوت های بالقوه همراه خود دکتر شخصی صحبت کنید.

استروئیدها می‌توانند مسئله بروز خواب‌های ناسالم باشند

استروئیدها برای معامله با طیف وسیعی اجتناب کرده اند شرایط استفاده می شوند. طبق عالی تحقیق در سال ۲۰۲۰ کدام ممکن است در روزنامه  Federal Practitioner (FP) آشکار شده است، استروئیدها معمولاً در واحد مراقبت‌های ویژه استفاده می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً هر جمعیتی کدام ممکن است از نزدیک فرد مبتلا هستند را خرس تأثیر مکان ها.

تحقیق FP اصرار می‌تدریجی کدام ممکن است استروئیدها می‌توانند کابوس‌های در یک روز واحد را به چند فرآیند متمایز با این حال مرتبط به هم یعنی همراه خود تنظیم چرخه خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری، توصیه ذهن در حالت بیش‌انگیختگی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی کردن سیستم عصبی سمپاتیک برانگیزند.

 ۲ مورد اجتناب کرده اند معمولی ترین استروئیدهای تجویز شده کدام ممکن است می توانند باعث خواب های غیرمعمول شوند، «پردنیزون» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «متیل پردنیزون» (مدرول) هستند. اگر در نظر گرفته شده می کنید این داروها هر دو هر داروی عکس باعث کابوس هر دو سایر مشکلات خواب می شوند، همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنید.