خواه یا نه در صورت بلعیدن تقویت می کند AG1 ادامه دارد هم می توانم به مصرف کننده آب زردچوبه به طور مشترک شکسته نشده دهم؟ خواه یا نه آب زردچوبه نتایج AG1 را اجتناب کرده اند بین می برد؟


آیا در صورت مصرف مکمل AG1 هنوز هم می توانم به نوشیدن آب زردچوبه به طور منظم ادامه دهم؟  آیا آب زردچوبه اثرات AG1 را از بین می برد؟ کشتی شده توسط / u / GreatWhitePelicannot
[comments]