خرابه های ۶۰۰۰ ساله شهرری را ببینید از قالیشویی در آب چشمه علی تا شنا برای کودکان و نوجواناناین دیوار قدیمی بالای کتیبه فتحعلی شاه قاجار و در شمال چشمه علی قرار دارد. اما همین ساختمان ناتمام هر روز شاهد اتفاقات عجیبی است. کودکان و نوجوانان در آب چشمه علی قالی می شویند و در آن شنا می کنند. به نظر می رسد هیچ تلاشی برای حفظ حریم این بنای ۶۰۰۰ ساله صورت نمی گیرد.