«حکومت مغول و ایلخانی در ایران» و «تاریخ نادرشاه و افشاریه» بررسی «ایران و جهان» عبدالحسین نوایی را بخوانید – مژده


دکتر. امیرتیمور رفیعی مورخ اخیرا کتاب «تاریخ سیاسی و اجتماعی تیموریان» را به رشته تحریر درآورده است و این کتاب توسط انتشارات سروش منتشر شده است. این کتاب پژوهشی جدید و نخستین است که هدف آن بررسی و بررسی روند تحولات سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در دوران حکومت تیموریان در ایران و سراسر رود نیل است. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) وی بیان کرد: برای مطالعه و معرفی کلی به علاقه مندان به کتاب های تاریخی توصیه می کنم کتاب دو جلدی «تاریخ مردم ایران» تالیف دکتر دکتر را مطالعه کنند. عبدالحسین زرین کوب. این کتاب به بررسی تاریخ ایران در دو قرن اول پس از حکومت اعراب مسلمان می پردازد. این کتاب اولین بار در سال ۱۳۳۰ منتشر شد.

وی افزود: برای بعد از اسلام کتاب مغولان و حکومت ایلخانی در ایران نوشته دکتر شیرین بیانی را توصیه می کنم. صدها سال. این کتاب ابتدا به توضیح اوضاع سیاسی و اجتماعی مغول ها می پردازد و در این کتاب از تلاش های فراوان ایرانیان در مبارزات مخفیانه و فرهنگی با مغول ها بسیار صحبت شده است. در این کتاب به نقش دین پرداخته شده است. در وقایع تاریخی تاریخ و روابط ایران با دیگران به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است و می توانند کتاب دیگری نوشته شیرین بیانی به نام «دین و حکومت در ایران در عصر مغول» را مطالعه کنند.

رفیعی با بیان اینکه کتاب «تاریخ سیاسی-اجتماعی تیموریان» را که به تازگی توسط انتشارات سروش منتشر شده است را برای مطالعه درباره دوره تیموری توصیه می کنم، گفت: هدف از نگارش این کتاب بررسی و تحقیق در این زمینه است. در مورد تحولات سیاسی، نظامی و اجتماعی، دوره های اقتصادی و مذهبی رژیم تیموری (۱۴۰۵-۱۵۰۷/۸۰۷-۹۱۳) در ایران و غیره. همچنین کتاب «قدرت، سیاست و دین در ایران تیموری» نوشته بئاتریس فوربس منز با ترجمه جواد عباسی نیز کتاب خوبی درباره دوران شاهرخ است.

وی افزود: در دوره صفویه کتاب ساده راجر سیوری به نام ایران در دوره صفویه را ببینید. همچنین منوچهر پارسادوست چندین کتاب تک نگاری درباره شاهان سلسله صفوی مانند شاه اسماعیل و شاه طهماسب دارد که بسیار خواندنی نیز هستند.


رفیعی گفت کتاب دکتر دکتر را توصیه می کند. رضا شعبانی از پیشکسوتان تاریخ درباره افشاریه هستم، رفیعی گفت: کتاب های «تاریخ نادرشاه» و «تاریخ افشاریه» نوشته شعبانی را به علاقه مندان به رشته تاریخ پیشنهاد می کنم. در مورد دوره قاجار، معتبرترین و بهترین کتاب نوشته عبدالحسین نوایی را توصیه می کنم، نوایی استادم و سه کتاب ایران و جهان بسیار خواندنی است و توصیه می کنم این کتاب برای علاقه مندان به یادگیری باشد. دوره قاجاریه همچنین برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره می توانید به کتاب تاریخ ایران در زمان قاجاریه آقا محمدخان نوشته دکتر دکتر مراجعه کنید. غلامحسین زرگری نژاد.

وی افزود: کتاب های زیادی برای دوره پهلوی نوشته نشده است، اما «نهضت ملی صنعت نفت ایران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» و کتاب «بیست و پنج سال سیاست ایران» نوشته غلامرضا نجاتی کتابی است. کتاب آسان خواندنی حاوی هر دو کتاب است. من آن را به علاقه مندان به تاریخ توصیه می کنم.


این پژوهشگر حوزه تاریخ درباره اثر خود گفت: یکی از آثاری که به تشویق علمای گرانقدر در انتشارات سروش به زودی منتشر خواهم کرد، «نقش سیاسی پنجه پا در تشکیل اولین حکومت شیعی در ایران از سال ۱۳۹۰ است. زمان تیموریان تا زمان شاه اسماعیل صفوی. در جریان تحقیق، زمینه موفقیت و گسترش تشیع در دوران سلطان تیموری از نظر سیاست‌های دینی از سوی خود شاهزادگان و سلاطین تیموری بررسی خواهد شد. مربوط به امواج مذهبی به ویژه شیعیان.

من در تلاشم تا در مورد چگونگی ورود موج شیعه به بحران سیاسی و پایه گذاری تشکیل اولین حکومت شیعی در ایران تحقیقی ارائه کنم و به زودی این فصل تحقیق را در بازار منتشر خواهم کرد. در ادامه چاپ اول کتابم که درباره ظهور تیمور است و جنبه های سیاسی، مدنی و فرهنگی تیمور را بررسی می کند، سعی می کنم بخش مهمی را با عنوان «فرهنگ سیاست در سیاست مدنی امیر» بنویسم. تیمور گورکانی «علاوه بر این، این کتاب را تجدید چاپ خواهم کرد و می‌توانم درباره دوره تیموری تحقیق کنم. پس از آن تاریخ ادبیات در دوره تیموری را برای تحقیق بیشتر بررسی می کنم.