حمله به رستوران بریتانیا برای سرقت غذا را تماشا کنید!


  • امروز پرواز کن

با افزایش هزینه های زندگی در انگلستان، دزدی از مغازه ها و حملات دسته جمعی به رستوران ها، به ویژه شعبه های مک دونالد نیز افزایش یافته است.

حمله به رستوران ها در انگلیس برای سرقت غذا

برچسب

پربیننده ترین اخبار امروز

پربیننده ترین اخبار

نظر خواننده امروز

پرطرفدارترین اخبار امروز

پر ارسال ترین اخبار امروز