حل مشکل عدم تحویل سمند تولید تاکسی در نوسازی قایق های قدیمی – پایگاه خبری اخبار خوب


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبارخوب، مهدی اسماعیل بیگی با اشاره به نارضایتی برخی از تاکسی داران قدیمی که اقدام به پیاده سازی کسب و کار وی در بانک کردند و پول وی را واریز کردند، گفت: اما بی نتیجه ماندند. وی در تحویل تاکسی های سمند برای جایگزینی آنها گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری و پس از توقف تقاضای تاکسی های سمند و پژو به دلیل عدم تولید، تعداد ۹۰۰ دستگاه تاکسی سمند تولیدی ایران خودرو ارسال شد. از نظر مالی و قانونی نیز صدور فاکتورها را هدایت کرد، به دلیل ممنوعیت شماره گذاری با مشکل مواجه شد.

مدیرکل انجمن مدیریت و کنترل تاکسیرانی شهر تهران افزود: از ابتدای این موضوع، کنترل از طریق ارتباط با نهادهای ذیربط وزارت کشور، وزارت دفاع و انجمن ملی استاندارد بر روی تهران قرار گرفت. دستور جلسه. انجمن تاکسیرانی

وی تصریح کرد: این اقدامات پس از طی مراحل مختلف منجر به تشکیل جلسه ای با معاونت حمل و نقل وزارت دفاع شد که مقرر شد مشکل توقف ارسال تاکسی های سمند ۹۰۰ در تهران برطرف شود. با همکاری سازمان ملی استاندارد، این تاکسی ها تا دو هفته آینده به صاحبان این تاکسی های قدیمی تحویل داده می شود.

اسماعیل بیگی به رانندگان تاکسی پایتخت قول داده است که تیم کارکنان انجمن مدیریت و کنترل تاکسیرانی شهر تهران با تمام قوا بر مسائل کاری و معیشتی آنها نظارت کرده و تلاش خود را برای حل این مشکل در کوتاه مدت مضاعف کند.

انتهای پیام/۴۱۷۲/