حذف بدون مجوز درختان کهنسال دانشگاه الزهرا معاون منطقه ۳: این اولین تخلف مسئولان دانشگاه نیست.


به گزارش همشهری آنلاین، حسین سگرودی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۳ درباره قطع درختان دانشگاه الزهرا که در روزهای گذشته اتفاق افتاد، گفت: دانشگاه اجازه قطع دانشگاه را نداشت. درخت

وی با اشاره به اینکه دانشگاه الزهرا در سال های اخیر بدون همکاری منطقه اقدام به قطع درختان کرده و به همین دلیل جریمه شده اند، گفت: قطع درختان هنوز جریمه دارد ۱۱ قطعه قدیمی که آزاد شده است.قبل قطع شده است.به دانشگاه پولی پرداخت نشده است و حذف ۴ درخت دیگر که هم اکنون انجام شده است نیز تخلف و بدون مجوز است.

حذف بدون مجوز درختان کهنسال از دانشگاه الزهرا معاون منطقه 3: این اولین بار نیست که مسئولان دانشگاه مرتکب اقدامات غیرقانونی می شوند.

معاون اداره محیط زیست و شهرداری منطقه ۳ شهرداری تهران با بیان اینکه برای رفع خطر درختان دانشگاه باید از کمیسیون ماده ۷ مجوز گرفته شود، تاکید کرد: حذف و قطع درختان. درختان و کلیه فعالیت های فضای خصوصی و عمومی آنها باید به عنوان کمیسیون مطابق این باشد

وی همچنین توضیح داد که چرا به درختان کهنسال باقی مانده در باغ مستوفی الممالک که اکنون دانشگاه الزهرا است، پلاک داده نشد. با توجه به اینکه اموال دانشگاه در اختیار شهرداری تهران نیست، نگهداری از درختان آن نیز بر عهده مالک است و مسئولیت پلاک ها و شناسنامه ها به عهده مالک است، این درختان باید ارائه شوند. البته اگر خسارتی به درختان وارد شود، شهرداری با حکم قضایی وارد عمل می شود تا علت این خسارات را بررسی کند.

برخی از درختان پردیس دانشگاه الزهرا و باغ ایرانی که در محدوده ده ونک هستند تا ۳۰۰ سال قدمت دارند و گفته می شود در زمان میرزا حسن مستوفی الممالک معروف به میرزا. حسن مستوفی الممالک این درختان را کاشت. به عنوان «آقا» در دوره قاجار و پهلوی اول که وزیر دارایی بود. این منطقه به باغ مستوفی الممالک معروف است، وی با خرید زمین ونک و اطراف آن با ساخت ۸ کانال آن را قرار داد و با تقسیم زمین ده ونک به زمین کشاورزی و باغ، پایه و اساس خود را بخشید. توسعه.