حتی آفتاب متداولمحیط در کل خواب خطرناک است – خطر بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت را افزایش می دهد


حتی نور متوسط ​​محیط در طول خواب مضر است - خطر بیماری قلبی و دیابت را افزایش می دهد کشتی شده توسط / u / Sorin61
[comments]


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/