حبیبی: تصمیم کامرانی فر قانونی است/من از مخالفان تاج در کمیته اول بودم – خبر خوب


تهران – ایرنا – یکی از اعضای کمیته بدوی فدراسیون فوتبال گفت: در ماده ای به صراحت آمده است که دبیر کل می تواند انتخابات را انصراف دهد. ما نداریم اما عملکرد حسن کامرانی فر با روح منشور قابل توجیه است و او مسئول اصلی اجرای منشور است.