جوایز و جوایز، بیمارستان‌های کوچک را در جنگ‌های کارکنان پشت سر می‌گذارندرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/